Przewodnik
Grupa
Odbierz płatności

Odbierz płatności

Kiedy członek grupy wpłaci środki na składkę, należy odnotować jego płatność.
Członkowie nie muszą wpłacać całej kwoty za jednym razem, aplikacja obsługuje częściowe wpłaty.

Wybierz składkę

1

Zakładka Składki

Będąc na ekranie grupy, wybierz zakładkę Składki na dole ekranu.

Accept Payment Guide - Collection Step 1
2

Ekran składki

W zakładce Składki, wybierz składkę, której wpłatę chcesz odnotować. Otworzy się ekran składki.

Accept Payment Guide - Collection Step 2

Zatwierdź płatność

1

Otwórz płatności wpłacającego

Na ekranie składki, znajdź wpłacającego członka. Kliknij przycisk obok jego imienia. Otworzy się panel płatności tego członka.

Accept Payment Guide - Accept Step 1
2

Kwota wpłaty

W panelu płatności wprowadź wielkość wpłaty. Domyślnie będzie to pozostała kwota do zapłaty.

Accept Payment Guide - Accept Step 2
3

Potwierdź wpłatę

Zatwierdź płatność klikając w przycisk Opłać obok pola kwoty płatności.

Accept Payment Guide - Accept Step 3

Cofnij płatność

1

Otwórz płatności wpłacającego

Na ekranie składki, znajdź członka, którego płatność chcesz anulować. Kliknij przycisk obok jego imienia. Otworzy się panel płatności tego członka.

Accept Payment Guide - Cancel Step 1
2

Anuluj płatność

W panelu płatności znajdź płatność, którą chcesz cofnąć. Kliknij przycisk Cofnij płatność.

Accept Payment Guide - Cancel Step 2
Skarbnik © 2024