Przewodnik
Grupa
Dodaj uczniów

Dodaj uczniów

Każda grupa musi posiadać członków, od których odbierane będą wpłaty ze składek. W każdej chwili możesz dodać nowych członków oraz ich edytować i archiwizować.

1

Zakładka Członkowie

Będąc na ekranie grupy, wybierz zakładkę Członkowie na dole ekranu.

Add Members Guide - Step 1
2

Okno dodawania członków

Kliknij przycisk akcji Dodaj członka w prawym dolnym rogu ekranu. Otworzy to okno dialogowe do dodawania członków.

Add Members Guide - Step 2
3

Dodaj członka

Wprowadź imię i nazwisko członka, po czym kliknij Dodaj. Ponownie otwórz okno dialogowe, aby dodać kolejnego członka.

Add Members Guide - Step 2

Zarządzanie uczniami

Chcesz dodać notatkę, zarchiwzować lub zmienić dane członka? Zajrzyj do Zarządzanie uczniami.

Skarbnik © 2024