Przewodnik
Grupa
Dodaj skarbników

Dodaj skarbników

Po stworzeniu grupy, jesteś w niej jedynym skarbnikiem. Jednakże, istnieje możliwość dodania wielu skarbników do jednej grupy.

  • Każdy skarbnik w grupie ma swój indywidualny stan środków
  • Skarbnicy mogą przelewać między sobą środki
  • Tylko twórca grupy może edytować szczegóły grupy i dodawać następnych skarbników

Wyślij zaproszenie

1

Ekran zarządzania grupą

Będąc na ekranie grupy, kliknij w nazwę swojej grupy na górze ekranu. Otworzy się ekran zarządzania grupą.

Add Treasurers Guide - Invite Step 1
2

Zakładka Zaproszenia

Na ekranie zarządzania grupą, wybierz zakładkę Zaproszenia.

Add Treasurers Guide - Invite Step 2
3

Zaproś skarbnika

W zakładce Zaproszenia wprowadź e-mail zapraszanego skarbnika. Kliknij Wyślij zaproszenie.

Add Treasurers Guide - Invite Step 3

Przyjmij zaproszenie

Po wysłaniu zaproszenia, zaproszony skabrnik musi je przyjąć.

1

Ekran wyboru grupy

Przejdź na ekran startowy. W sekcji Zaproszenia powinno pojawić się zaproszenie do grupy. Kliknij Zaakceptuj

Add Treasurers Guide - Accept Step 1
Skarbnik © 2024