Przewodnik
Grupa
Utwórz grupę

Utwórz grupę

Grupa reprezentuje grupę osób, od której zamierzasz odbierać wpłaty ze składek. Jest to miejsce do tworzenia wydatków i przychodów, śledzenia stanu środków oraz historii operacji.

1

Ekran tworzenia grupy

Z poziomu wyboru grupy, kliknij przycisk w prawym dolnym rogu. Otworzy się ekran tworzenia grupy.

Create Group Guide - Step 1
2

Podaj nazwę, opis i walutę

Wprowadź odpowiednią nazwę dla twojej grupy. Nazwa powinna być krótka i konkretna. Wybierz walutę, w której aplikacja wyświetlać wszelkie kwoty.

Po wprowadzeniu danych kliknij Dalej.

Create Group Guide - Step 2
3

Skonfiguruj awatar

Wybierz skrót oraz kolor awatara, który będzie reprezentować twoją grupę.

Gdy wszystkie dane są wprowadzone, kliknij Stwórz grupę.

Create Group Guide - Step 3

Co dalej?

Udało ci się stworzyć grupę! Jest ona teraz zupełnie pusta, dlatego najlepiej zacząć od dodania uczniów.

Skarbnik © 2024