Przewodnik
Grupa
Twórz wydatki i przychody

Twórz wydatki i przychody

Oprócz przyjmowania płatności ze składek możesz zmieniać bilans grupy za pomocą transakcji. Transakcja może być przychodem lub wydatkiem. Naturalnie, wydatek zmniejsza stan środków grupy, a przychód go zwiększa.

1

Zakładka Transakcje

Będąc na ekranie grupy, wybierz zakładkę Transakcje na dole ekranu.

Create Transactions Guide - Step 1
2

Ekran tworzenia transakcji

W zakładce Transakcje kliknij przycisk akcji Stwórz transakcje na dole ekranu.

Create Transactions Guide - Step 2
3

Typ transakcji

Na ekranie tworzenia transakcji, wybierz Wydatek lub Przychód na górze ekranu. Wydatek odejmie z bilansu grupy wprowadzoną kwotę, a przychód ją doda.

Create Transactions Guide - Step 3
4

Kwota, tytuł, opis

  • Wprowadź kwotę transakcji
  • Podaj tytuł transakcji. Np. "Bilety do kina"
  • Opcjonalnie, podaj opis transakcji. Mogą to być wszelkie dodatkowe informacje.

Potwierdź utworzenie transakcji klikając w przycisk w prawym górnym rogu ekranu.

Create Transactions Guide - Step 4

Edytuj transakcje

Zajrzyj do Edytuj wydatki i przychody aby dowiedzieć się, jak edytować szczegóły transakcji.

Skarbnik © 2024