Przewodnik
Grupa
Opuść / Usuń grupę

Opuść / Usuń grupę

Każda grupa może zostać całkowicie usunięta przez skarbnika, który jest jej twórcą. Skarbnik, który nie jest twórcą grupy, mogą ją tylko opuścić.

Usuń grupę

1

Ekran zarządzania grupą

Będąc na ekranie grupy, kliknij w nazwę swojej grupy na górze ekranu. Otworzy się ekran zarządzania grupą.

Leave Delete Group Guide - Delete Step 1
2

Okno dialogowe

Na ekranie zarządzania grupą, otwórz Menu akcji obok nazwy grupy, po czym kliknij Usuń grupę. Otworzy się okno dialogowe.

Leave Delete Group Guide - Delete Step 2
3

Potwierdź usunięcie grupy

Dla potwierdzenia akcji, wprowadź nazwę grupy w otwartym oknie dialogowym, po czym kliknij Usuń

Leave Delete Group Guide - Delete Step 3

Opuść grupę

1

Ekran zarządzania grupą

Będąc na ekranie grupy, kliknij w nazwę swojej grupy na górze ekranu. Otworzy się ekran zarządzania grupą.

Leave Delete Group Guide - Leave Step 1
2

Opuść grupę

Na ekranie zarządzania grupą, otwórz Menu akcji obok nazwy grupy, po czym kliknij Opuść grupę. Otworzy się okno dialogowe.

Leave Delete Group Guide - Leave Step 2
3

Potwierdź opuszczenie grupy

W oknie dialogowym potwierdź chęć opuszczenia grupy.

Po opuszczeniu grupy, wszelka twoja aktywność, taka jak odebrane płatności czy utworzone wydatki, w niej pozostaje. W każdej chwili możesz dołączyć do grupy ponownie.

Leave Delete Group Guide - Leave Step 3
Skarbnik © 2024