Przewodnik
Grupa
Zarządzaj uczniami

Zarządzaj uczniami

Ta sekcja obejmuje:

  • Dodawanie notatki
  • Archiwizowanie członka
  • Edytowanie danych członka

Jeżeli chcesz dodać uczniów, zajrzyj do Dodaj uczniów.

Wybierz członka, u którego chcesz wprowadzić zmiany

1

Zakładka Członkowie

Będąc na ekranie grupy, wybierz zakładkę Członkowie na dole ekranu.

Manage Members Guide - Select Member Step 1
2

Wybierz członka

W zakładce członkowie, kliknij na członka, u którego chcesz wprowadzić zmiany. Otworzy się nowy ekran członka.

Manage Members Guide - Select Member Step 2

Dodaj notatkę

W notatkach można zapisać dodatkowe informacje o członku. Taka notatka będzie się pojawiać w wielu miejscach w aplikacji pod imieniem członka. Notatkę można w każdej chwili edytować lub usunąć.

1

Okno edycji notatki

Na ekranie członka, kliknij przycisk długopisu. Otworzy się okno dialogowe Dodaj notatkę.

Manage Members Guide - Add Note Step 1
2

Dodaj notatkę

W oknie dialogowym wprowadź notatkę dla członka, po czym kliknij Zapisz.

Manage Members Guide - Add Note Step 2

Archiwizuj członka

Członek mogą zostać oznaczony jako Zarchiwizowany. Aby w zakładce członkowie zobaczyć zarchiwizowanych członków, należy zaznaczyć filtr Zarchiwizowani na górze ekranu. Członka w każdej chwili można przywrócić z archiwum.

1

Otwórz menu akcji

Na ekranie członka, kliknij przycisk Menu akcji w prawym górnym rogu, po czym kliknij Archiwizuj. Pod iminiem pojawi się informacja o archiwizaczji członka.

Możesz odarchiwizować członka ponownie otwierając Menu akcji i klikając w Przywróć z archiwum.

Manage Members Guide - Archive Step 1

Edytuj dane członka

W każdej chwili możesz zmienić imię i nazwisko członka.

1

Otwórz menu akcji

Na ekranie członka, kliknij przycisk Menu akcji w prawym górnym rogu, po czym kliknij Edytuj. Otworzy się nowe okno dialogowe Edytuj członka.

Manage Members Guide - Edit Step 1
2

Wprowadź zmiany

W oknie dialogowym wprowadź odpowiednie zmiany danych.

Po edycji danych kliknij Zapisz.

Manage Members Guide - Edit Step 2
Skarbnik © 2024