Przewodnik
Grupa
Edytuj składki

Edytuj składki

Dowiedz się, w jaki sposób modyfikować szczegóły składki lub ją zarchiwizować.

Wybierz składkę

1

Zakładka Składki

Będąc na ekranie grupy, wybierz zakładkę Składki na dole ekranu.

Edit Collections Guide - Select Step 1
2

Ekran składki

W zakładce Składki, wybierz składkę, którą chcesz zmodyfikować lub zarchiwizować.

Edit Collections Guide - Select Step 2

Edycja składki

1

Ekran edycji składki

Na ekranie danej składki, kliknij przycisk Menu akcji w prawym górnym rogu, po czym kliknij Edytuj. Otworzy się ekran edycji składki.

Edit Collections Guide - Edit Step 1
2

Zmień tytuł kwotę lub termin

Zmiana kwoty składki nie wpłynie na odebrane już płatności - postęp składki automatycznie dostosuje się do nowej kwoty.

Edit Collections Guide - Edit Step 2
3

Wybierz zobowiązanych członków

  • W każdej chwili możesz dodać kolejnych zobowiązanych członków, zaznaczając ich imię.
  • Możesz również odjąć wcześniej zobowiązane osoby, pod warunkiem, że nie dokonały one żadnych wpłat w edytowanej składce.

Zapisz zmiany klikając w przycisk w prawym górnym rogu ekranu.

Edit Collections Guide - Edit Step 3

Zarchiwizuj składkę

1

Otwórz menu akcji

Na ekranie danej składki, kliknij przycisk Menu akcji w prawym górnym rogu, po czym kliknij Archiwizuj. Pod nazwą składki pojawi się informacja o jej archiwizacji.

Możesz odarchiwizować składkę ponownie otwierając Menu akcji i klikając w Przywróć z archiwum.

W zakłdace Składki zaznacz filtr Zarchiwizowane aby wyświetlić zarchiwizowane składki.

Edit Collections Guide - Archive Step 1
Skarbnik © 2024